Oficjalny Serwis Informacyjny

Rusza kredyt ekologiczny dla przedsiębiorców finansowany ze środków unijnych

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP, które chcą zrealizować inwestycję dotyczącą modernizacji posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia) w celu ograniczenia zużycia energii.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie publiczne, czyli tzw. premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji. 

Kredyt ekologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.

Nabór wniosków rozpocznie się 13 czerwca 2023 r. i potrwa do 17 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie banku BGK:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki/kredyt-ekologiczny/#c28053

25.05.2023

Opcje strony

do góry