Oficjalny Serwis Informacyjny

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 
2. Zaświadczenie numerze identyfikacyjnym REGON.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - ul. Parkowa 2, tel. 22 768 62 10
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - ul. Parkowa 2, tel. 22 768 62 10
 
TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
UWAGI:
Usługi hotelarskie mogą być świadczone w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne,przeciwpożarowe itp.
 
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 2019. 238 t.j.)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 nr 22 poz. 169 t.j. ze zmianami)  
 

Opcje strony

do góry