Oficjalny Serwis Informacyjny

„Zdalna Szkoła+ - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Opis projektu: Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia nauki zdalnej dla 5 szkół z Gminy Łomianki:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach
  • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
  • Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim
  • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach

W ramach projektu szkoły otrzymały komputery przenośne (30 szt.).

 

Grant uzyskany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Planowana wartość przedsięwzięcia: 99 855,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 99 855,00,00 zł

        Planowany termin realizacji zadania: 23.04.2020 r. - 23.10.2020 r.

Opcje strony

do góry