Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/fundusze-zewnetrzne/fundusze-unijne/14514,Publiczny-internet-dla-kazdego-w-Gminie-Lomianki.html
14.07.2024, 19:11

„Publiczny internet dla każdego w Gminie Łomianki”

Opis projektu:  Zakres rzeczowy zadania instalację publicznej sieci Wi-Fi. W ramach projektu zostaną uruchomione 2 punkty dostępowe wewnętrzne i 9 punktów dostępowych zewnętrznych. Planowane lokalizacje:

1)        punkty wewnętrzne:

a.         ośrodek sportowo kulturalny - Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe – 2 punkty.

2)        punkty zewnętrzne:

a.         ośrodek sportowo kulturalny - Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe – 2 punkty;

b.         Place - Jezioro Dziekanowskie – 2 punkty;

c.         Rezerwat przyrody - Jezioro Kiełpińskie – 2 punkty;

d.         Skwer przed Cmentarzem Komunalnym – 1 punkt;

e.         Placówka opieki zdrowotnej - Szpital Dziekanów Leśny – 1 punkt;

f.          Plac przed szkołą na ul. Sadowej – 1 punkt.

 

We wskazanych lokalizacjach zostaną zainstalowane punkty dostępowe wyposażone w niezbędny sprzęt. W Gminie wybrane zostały obszary, w których nie ma ofert na bezpłatną łączność WiFi.

 

Dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

 

Planowana wartość przedsięwzięcia: 64 368,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 51 494,40 zł

            Planowany termin realizacji zadania: lipiec 2019 r. – listopad 2019 r.

Opcje strony