Oficjalny Serwis Informacyjny

„Modernizacja placu zabaw przy ul. Wspólnej w Łomiankach”

Opis projektu: Zakres zadania modernizację placu zabaw przy ul. Wspólnej w Łomiankach. Stan przed realizacją placu zabaw zagrażał bezpieczeństwu jego użytkowników. Stan zabawek oraz nawierzchni nie pozwalał na bezpieczne korzystanie z placu przez dzieci nawet w obecności ich opiekunów. W ramach projektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych, m.in.: przygotowanie terenu, demontaż i utylizacja wyposażenia przeznaczonego do likwidacji, demontaż i konserwacja wyposażenia przeznaczonego do ponownego użytku, roboty ziemne mające na celu przygotowanie części terenu pod roślinność oraz prace porządkowe. Wszystkie zabawki i wyposażenie placu zabaw posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 6 i 7 oraz z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. W ramach operacji zamontowano elementy małej architektury - ławki i kosze śmietnikowe.

 

Dotacja uzyskana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 Poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

Planowana wartość przedsięwzięcia: 102 001,44 zł

Przyznane dofinansowanie: 64 903,00 zł

            Planowany termin realizacji zadania: do 30 czerwca 2018 r.

Opcje strony

do góry