Oficjalny Serwis Informacyjny

Doposażenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim

Opis projektu: Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup urządzenia do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych wykorzystywanego do uzupełniania powietrza w butlach aparatów ochrony układu oddechowego, pneumatycznych sań lodowych oraz pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych. Takie urządzenie jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, podnosi zdecydowanie poziom bezpieczeństwa mieszkańców, a tym samym przyczyni się do lepszego zaspokajania lokalnych potrzeb służących wielofunkcyjnemu rozwoju wsi.

 

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

 

Planowana wartość przedsięwzięcia: 20 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 10 000,00 zł

Planowany termin realizacji zadania: do 31 października 2020 r.

Opcje strony

do góry