Oficjalny Serwis Informacyjny

Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury przy ul. Fabrycznej w Łomiankach

Opis projektu: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę zielono-niebieskiej infrastruktury przy centralnym parku miejskim i jeziorze Fabrycznym. Główne założenie projektu polega na retencji wód deszczowych z ulicy Fabrycznej i ul. Warszawskiej w celu zasilenia jeziora Fabrycznego w parku miejskim w Łomiankach.

W ramach infrastruktury zielonej planowane jest zagęszczenie nasadzeń w sąsiadującym z rozbudowaną ulicą Fabryczną parku miejskim oraz utworzenie nowego terenu zieleni przyulicznej okalającej obie strony ulicy, w tym ścieżkę rowerową.

Jest to o tyle istotne, że Jezioro Fabryczne systematycznie wysycha, a jest częścią Strugi Dziekanowskiej - największej linii melioracyjnej częściowo naturalnej z rezerwatem przyrody Jeziora Kiełpińskiego, a częściowo sztucznej z rowami melioracyjnymi.

 

Dotacja uzyskana z budżetu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Planowana wartość przedsięwzięcia: 5 000 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 1 000 000,00 zł

Planowany termin realizacji zadania: do 30 listopada 2021 r.

Opcje strony

do góry