Oficjalny Serwis Informacyjny

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy z m. st. Warszawa oraz w m.st. Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej - etap I

Przedmiotowa analiza będzie obejmowała opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy z m. st. Warszawa oraz w m.st. Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej. Przedmiotowa dokumentacja ma być opracowana w dwóch etapach. W ramach dofinansowania z programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” Gmina planuje zrealizować I etap prac nad dokumentacją.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

Planowana wartość przedsięwzięcia: 246 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 123 000,00 zł

 

Opcje strony

do góry