Oficjalny Serwis Informacyjny

Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury przy Jeziorze Fabrycznym w Gminie Łomianki

Przedmiot inwestycji zakłada utworzenie nowej strefy rekreacyjno-edukacyjnej w Gminie Łomianki, poprzez modernizację terenu przyległego do Jeziora Fabrycznego w Łomiankach w zakresie nasadzeń roślinnych, przygotowanie nawierzchni gruntu oraz budowy obiektów małej architektury.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

Planowana wartość przedsięwzięcia: 597 823,36 zł

Przyznane dofinansowanie: 100 000,00 zł

Opcje strony

do góry