Oficjalny Serwis Informacyjny

„Laboratoria Przyszłości”

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach programu szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki, otrzymały wsparcie w łącznej wysokości 804 200 zł na zakup m.in.: drukek 3D, mikrokontrolerów, sprzętów do nagrywania audio i video, lutownic, narzędzi do prac ręcznych, gogli VR, robotów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, materiałów eksploatacyjnych itp.

Zakupiony sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne a uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

 

Opcje strony

do góry