Oficjalny Serwis Informacyjny

Etap I Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej mającej na celu przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, Dawny Pensjonat przy ul. Pionierów 38, Łomianki

Zadanie pn.: „Etap I Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej mającej na celu przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, Dawny Pensjonat przy ul. Pionierów 38, Łomianki” zostało dofinansowane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze środków finansowych z budżetu państwa.

Obejmuje opracowanie pierwszego etapu dokumentacji konserwatorskiej dawnego pensjonatu przy ul. Pionierów 38 w Łomiankach. Drewniana Willa projektu architekta Zdzisława Celarskiego została wzniesiona w latach 1938-1940 z przeznaczeniem domu uzdrowiskowo-wypoczynkowego. Budynek został zniszczony w trakcie II wojny światowej przez kwaterujące w nim wojska. Po wojnie mieścił się w nim Dom Dziecka, a następnie stanowił budynek komunalny. Obecnie stan budynku jest bardzo zły. Realizacja zadania pozwoli rozpocząć proces odtworzenia wartości historycznej budynku.

DOFINANSOWANIE:                 50 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:         71 353,53 zł

 

Opcje strony

do góry