Oficjalny Serwis Informacyjny

Przebudowa boiska typu "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach

Boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SP nr 1 w Łomiankach powstało w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego. Boiska od 2012 r. wykorzystywane były przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach do realizacji programu wychowania fizycznego oraz podczas przerw lekcyjnych do spędzania aktywnego czasu na świeżym powietrzu, jak również obiekt był dostępny nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców gminy Łomianki.

Po upływie 12 lat codziennej eksploatacji „Orlika” przyszedł czas na remont wyeksploatowanej nawierzchni boiska. W ramach zadania zostanie zdemontowana i zutylizowana stara nawierzchnia boiska, naprawiona zostanie podbudowa, odwodnienie oraz zamontowana nowa nawierzchnia boiska. Inwestycja zakłada również wymianę starych piłko chwytów na nowe.

 

Planowana wartość projektu: 1041 979,00 zł

Wartość dofinansowania: 636 400,00 zł

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

 

   

Opcje strony

do góry