Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/gmina-lomianki/miejscowy-plan-zagospod/8493,Wykaz-obowiazujacych-planow-miejscowych-na-terenie-miasta-i-gminy-Lomianki.html
2021-12-07, 11:06

Wykaz obowiązujących miejscowych planów miejscowych na terenie miasta i gminy Łomianki

Obowiazujące A3 2021orto

Tabela obowiązujących planów miejscowych

Lp.

Nazwa MPZP

Nr Uchwały
(kliknij w numer Uchwały, żeby zapoznać się z treścią MPZP )

Data uchwalenia przez Radę Miejską w Łomiankach

Data opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Data wejścia uchwały
w życie 

OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1.

MPZP we wsi Dąbrowa (działki od nr ew. 238 do 262)

XII/87/99

1999-10-20

1999-12-10

1999-12-25

2.

MPZP "Stare Łomianki"

XXXII/227/2008

2008-12-30

2009-03-11

2009-04-11

3.

MPZP Kiełpin

XXXII/229/2008

2008-12-30

2009-03-11

2009-04-11

4.

MPZP "Kiełpin Poduchowny"

LIV/409/2010

2010-09-17

2010-12-30

2011-01-31

5.

MPZP "Łomianki Centrum"

LV/414/2010

2010-11-04

2011-01-26

2011-02-26

6.

MPZP "Sierakowska"

LV/416/2010

2010-11-04

2011-02-05

2011-03-08

7.

MPZP "Chopina"

VIII/49/2011

2011-06-09

2011-08-04

2011-09-03

8.

MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A

VIII/52/2011

2011-06-09

2011-08-04

2011-09-03

9.

zmiana MPZP Kiełpin

XXI/124/2012

2012-02-29

2012-05-08

2012-05-22

10.

MPZP obszaru Sadowej południe

LI/295/2013

2013-10-17

2014-01-22

2014-02-22

11.

zmiana MPZP Kiełpin Poduchowny

IV/21/2015

2015-02-05

2015-04-08

2015-04-23

12.

MPZP obszaru "Lotników Alianckich"

XVII/215/2016

2016-06-30

2016-07-13

2016-08-13

13 MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część B XVIII/231/2016 2016-09-01 2016-10-28 2016-11-12

14.

MPZP "Łomianki Prochownia"

XX/239/2016

2016-10-13

2016-12-06

2016-12-21

15.

MPZP rejonu Centrum Handlowego Auchan

XX/241/2016

2016-10-13

2016-12-06

2016-12-21

16 MPZP obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym XXI/247/2016 2016-12-01 2017-02-09 2017-02-24
17. MPZP "Jeziorna" XXIII/284/2017 2017-02-02 2017-03-29 2017-04-13

18.

MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków

XXV/312/2017

2017-04-27

2017-06-28

2017-07-13

19.

MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap I

XXIX/331/2017

2017-06-14

2017-08-08

2017-08-23

20.

MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I

XXX/349/2017

2017-07-27

2017-09-29

2017-10-14

21. MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap I XXXIII/378/2017 2017-10-02 2017-11-16 2017-12-17
22. MPZP obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap II XXXIII/379/2017 2017-10-02 2017-11-16 2017-12-01

23.

zmiana MPZP "Stare Łomianki"

XXXIV/400/2017

2017-10-26

2017-12-28

2018-01-12

24. MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny XXXIV/405/2017 2017-10-26 2017-12-28 2018-01-12

25.

MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II

XXXIV/406/2017

2017-10-26

2017-12-28

2018-01-12

26.

MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap I

XXXVII/427/2017

2017-12-14

2018-02-12

2018-02-27

27. MPZP "Łomianki Śródmieście" XXXVII/428/2017 2017-12-14 2018-05-16 2018-05-31

28.

MPZP "Dziekanów Polski Południowy-Wschód"

XXXIX/456/2018

2018-01-25

2018-03-27

2018-04-11

29.

MPZP "Dziekanów Polski Południowy-Zachód"

XXXIX/457/2018

2018-01-25

2018-03-27

2018-04-11

30 MPZP "Dziekanów Polski Północny-Wschód" XXXIX/458/2018 2018-01-25 2018-04-11 2018-04-26
31. MPZP "Dziekanów Polski Północny-Zachód" XXXIX/459/2018 2018-01-25 2018-04-11 2018-04-26

32.

MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski

XXXIX/460/2018

2018-01-25

2018-03-27

2018-04-27

33.

MPZO obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap II

XL/470/2018

2018-03-08

2018-03-21

2018-04-21

34.

MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej

XL/471/2018

2018-03-08

2018-03-21

2018-04-21

35.

MPZP „Racławicka”

XLII/485/2018

2018-04-27

2018-07-25

2018-08-09

36. MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy – etap I XLII/486/2018 2018-04-27 2018-06-29 2018-07-30
37. MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski XLII/487/2018 2018-04-27 2018-06-29 2018-07-30

38.

MPZP "Kiełpin Poduchowny część B"

XLV/525/2018

2018-10-16

2018-11-08

2018-11-23

39.

MPZP „Sierakowska Południe” – etap I

XLV/526/2018

2018-10-16

2018-11-08

2018-11-23

40.

MPZP obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa

XLV/527/2018

2018-10-16

2018-11-08

2018-11-23

41. MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap III XX/178/2020 2020-01-30 2020-04-10 2020-04-25
42. MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy – etap II XX/190/2020 2020-02-27 2020-04-10 2020-05-11
43.

MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli  Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II

XXXII/287/2020

2020-12-18         2021-01-21 2021-02-05

 

Opcje strony