Oficjalny Serwis Informacyjny

Strategia Rozwoju Gminy

To dokument strategiczny, który ma charakter długofalowy i wyznacza kierunki i cele rozwoju danej gminy. Stanowi on punkt wyjścia do całego procesu wdrażania na terenie Gminy Łomianki programów finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i funduszy europejskich. Strategia zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem gminy tak, aby w kilkuletniej perspektywie określić i zrealizować zadania zmierzające do jej dobrego funkcjonowania.

Pliki do pobrania

Opcje strony

do góry