Oficjalny Serwis Informacyjny

Uchwała krajobrazowa - II konsultacje społeczne (29 maja - 3 lipca 2023 r.)

Zapraszamy do udziału w II konsultacjach społecznych projektu Uchwały krajobrazowej. Konsultacje zostaną przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Łomianek Nr WAO.0050.112.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w terminie od 29 maja do 3 lipca 2023 r. Projekt konsultowanego dokumentu wraz z formularzem wniosku za pomocą którego można wyrazić swoje stanowisko wobec projektowanych regulacji, zostaną udostępnione z początkiem konsultacji społecznych na stronie:  https://bip.lomianki.pl/bip/zagospodarowanie-przest/uchwala-krajobrazowa.
W okresie konsultacji społecznych zorganizowana zostanie także dyskusja publiczna podczas której będzie można omówić proponowane rozwiązania - dyskusja obędzie się 22 czerwca 2023 r. w Sali widowiskowej ICDS, ul. Staszica 2 o godz. 17:00. Informacje na temat konsultowanego dokumentu można uzyskać  telefonicznie pod numerami (22) 888-98-48, (22) 768-62-34 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Warszawska 71, pok. 15.

Opcje strony

do góry