Oficjalny Serwis Informacyjny

Realizacje inwestycyjne w roku 2023

 

 • Budowa drogi gminnej ulicy Paderewskiego wraz infrastrukturą w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Paderewskiego” – zad. 2020/08.
   

Inwestycja zakładała m.in: budowę systemów odwodnienia ulicznego w postaci wpustów oraz skrzynek rozsączających, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych wraz nową nawierzchnią jezdni, chodnika, zjazdów.

Wykonano również pobocza chłonne, wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wdrożono oznakowanie pionowe oraz poziome oraz niezbędne prace brukarskie czy regulację urządzeń infrastruktury podziemnej.

  

 

 • Rozbudowa ulicy Baonu Zośka -  zadanie numer 2021/29

Rozbudowa ulicy zakładała m.in. uregulowanie własności pasa drogowego, wykonanie systemu odwodnienia ulicznego wraz z poboczami chłonnymi. Zrealizowano nową nawierzchnię jezdni, zjazdów, dojść do furtek wraz z warstwami konstrukcyjnymi oraz brukarskimi.

Wdrożono nowe oznakowanie pionowe oraz poziome oraz wyregulowano urządzenia infrastruktury technicznej.

 

 • Przebudowa ul. Brzósko” w ramach zadana inwestycyjnego nr 2017/16

W ramach ww. inwestycji Wykonawca przebudował kolizje infrastruktury podziemnej z nowo-zaprojektowanym układem drogowym, wybudował urządzenia odwodnienia ulicznego w postaci systemu wpustów oraz studni chłonnych. Zostały ustawione słupy wraz z oświetleniem typu LED. Zrealizowano roboty ziemne oraz warstwy konstrukcyjne pod nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Wykonano dojścia do posesji oraz zjazdy indywidualne. Prace brukarskie zakładały również ustawienie obustronne krawężników betonowych oraz obrzeży.

 

 • Przebudowa drogi na odcinku od. ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia” w ramach zadana inwestycyjnego nr 2019/05

W ramach robót budowlanych wytyczono oraz zrealizowano budowę nowej nawierzchni jezdni wraz z wydzielonym ciągiem dla pieszych w kierunku przedszkola oraz budynków mieszkalnych w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Po wcześniejszym korytowaniu zostały wykonane nowe warstwy konstrukcyjne, pobocza chłonne, zjazdy, prace brukarskie oraz oświetlenie uliczne energooszczędne. Przebudowano kolizje z układem drogowym oraz wprowadzono organizacje ruchu.

 

 • Przebudowa ul. Stary Tor w ramach zadana inwestycyjnego nr 2023/33

  W ramach prac Wykonawca wykonał nową nawierzchnię bitumiczną wraz z warstwami konstrukcyjnymi. Wybudowany został nowy chodnik, zjazdy z betonowej kostki brukowej oraz rowy odwodnieniowe.

  Wykonano również regulację wysokościową armatury i włazów studni infrastruktury technicznej.

   

 

Opcje strony

do góry