Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/inwestycje/inwestycjeoswiata-i-rek/2021/11448,Realizacje-inwestycyjne-w-roku-2021.html
2022-08-17, 14:42

Realizacje inwestycyjne w roku 2021

  • Zakończona przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno - sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej - zad. 2020/30.

           

  •      Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Warszawskiej w Łomiankach zadanie inwestycyjne 2021/09 pn. „ Budowa siłowni zewnętrznej Lipowa siłownia"

  •  dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz trampolin ziemnych na placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym. (wrzesień 2021)

Opcje strony