Oficjalny Serwis Informacyjny

2022

  • zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej  w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej zad 2018/15 – etap 1

W ramach zadania zostało wykonane zagospodarowanie terenu mające na celu stworzenie infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej z uwzględnieniem inicjatyw i sugestii mieszkańców.

Zakres prac etapu 1 obejmował m.in. budowę delikatnie wijącej się ścieżki pieszej o szerokości 1,5 m o nawierzchni  wodoprzepuszczalnej mineralno – epoksydowej wraz z oświetleniem.

Wzdłuż ścieżki wybudowana została strefa rekreacyjna obejmująca istniejącą kurtynę wodną, strefa aktywna z montażem trzech trampolin z bezpieczną nawierzchnią oraz strefa wejścia z podświetlanym słupem  informacyjnym oraz elementów małej architektury w skład której wchodzą ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

 

Opcje strony

do góry