Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/inwestycje/inwestycjeoswiata-i-rek/2022/13870,2022.html
2022-07-05, 05:19

2022

  • zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej  w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej zad 2018/15 – etap 1

W ramach zadania zostało wykonane zagospodarowanie terenu mające na celu stworzenie infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej z uwzględnieniem inicjatyw i sugestii mieszkańców.

Zakres prac etapu 1 obejmował m.in. budowę delikatnie wijącej się ścieżki pieszej o szerokości 1,5 m o nawierzchni  wodoprzepuszczalnej mineralno – epoksydowej wraz z oświetleniem.

Wzdłuż ścieżki wybudowana została strefa rekreacyjna obejmująca istniejącą kurtynę wodną, strefa aktywna z montażem trzech trampolin z bezpieczną nawierzchnią oraz strefa wejścia z podświetlanym słupem  informacyjnym oraz elementów małej architektury w skład której wchodzą ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

 

  • modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych” – 2015/20.

W ramach zadania została wykonana modernizacja placu zabaw w zakresie budowy nawierzchni bezpiecznej z piasku w obrzeżach poliuretanowych, wymiany urządzeń zabawowych, montażu elementów małej architektury oraz wyrównania terenu i obsiania trawą.

Opcje strony