Oficjalny Serwis Informacyjny

Inwestycje w trakcie realizacji

  • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Prace obejmują drogi dojazdowe do ul. Kościelna Droga – działka nr ew. 1226/9 i nr ew. 1237/3 oraz posesji: 14-14A, 38-38N, 45-45C i 52-52R; drogi dojazdowe do posesji przy al. Chopina 26-26S, 28-28G oraz 50-50A; ul. Moniuszki (od al. Chopina do ul. Kościelna Droga); ul. Bacewicz; ul. Niemena; ul. Mozarta; ul. Bogusławskiego; ul. Kamińskiego (od ul. Kościelna Droga do działki nr ew. 56/1); ul. Bacha; ul. Elsnera oraz budowę technologicznego przewodu tłocznego ul. Wiślanej (od ul. Szczytowej do ul. Warszawskiej). 

 

Zakres do wykonania: 3818 m sieci wodociągowej (wykonano: 3425,0 m) i 4696 m sieci kanalizacyjnej (wykonano: 1571,8 m ) oraz jedna przepompownia ścieków. 


Termin zakończenia inwestycji:  czerwiec 2021 r.


Harmonogram Realizacji Inwestycji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Łomianki na lata 2021 – 2024 stanowi załącznik nr 1 do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024

 

Harmonogram Realizacji Inwestycji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Łomianki na lata 2021 – 2024 - plik do pobrania

 

Opcje strony

do góry