Oficjalny Serwis Informacyjny

Strona znajduje się w archiwum.

Zebranie Komisji Dialogu Społecznego ds. zieleni i ochrony przyrody

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Staszica 2 / sala na pierwszym piętrze/

03.06.2020 17:30

Dla dzieci: Nie

Bilety: Nie

Proponowany porządek dzienny :

1/ Informacja Przew. o aktualnych działaniach podejmowanych przez KDS i jego członków.
2/ Informacja pana burmistrza P. Bohdziewicza/kier. wydziału Ochrony Srodowiska pana P Kaczmarczyka o planowanych i podejmowanych działaniach przez Urząd Miasta
3/ Informacja kier. ref. Funduszy Zewnętrznycha pani Aleksandry Jankowskiej na temat możliwości i podjętych staraniach
dotyczących pozyskania środków zewnętrznych na cele kształtowania zieleni, małej retencji i ochrony przyrody na terenie gminy Łomianki.
4/ Dyskusja i wolne wnioski

Zebranie zorganizowane będzie zgodnie z przepisami sanitarno epidemiologicznymi. Zebranych proszę o zachowanie odstępów i założenie maseczek.

Wojciech Berger przewodniczący KDS ds. zieleni i ochrony przyrody

Opcje strony

do góry