Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/kalendarium-wydarzen/9638,Uroczystosc-Patriotyczna-z-okazji-81-rocznicy-wybuchu-II-wojny-swiatowej-i-bitwy.html
2020-10-25, 11:42

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość Patriotyczna z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Łomiankami oraz 76.rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i zestrzelenia samolotu Sił Powietrznych USA

Cmentarz wojenny w Kiełpinie

19.09.2020 12:00

Bilety: Nie

Organizator:
Urząd Miejski w Łomiankach

Opcje strony