Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/kalendarium-wydarzen/9904,Zebranie-wiejskie-solectwa-Dziekanow-Nowy.html
2020-10-25, 11:48

Strona znajduje się w archiwum.

Zebranie wiejskie sołectwa Dziekanów Nowy

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435

18.09.2020 17:30

Dla dzieci: Nie

Bilety: Nie

Organizator:
Sołtys i rada sołecka

Opcje strony