Oficjalny Serwis Informacyjny

Urząd Miejski

godziny pracy urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 10.00-18.00
  • od wtorku do piatku w godz. 8.00-16.00

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Warszawska 115
tel. 22 76 86 324
email: um@poczta.lomianki.pl

Sekretariat
tel. 22 76 86 301
email: sekretariat@poczta.lomianki.pl

Numeru skrytki  ePUAP
/i8d7kiw66y/SkrytkaESP
 


BURMISTRZ ŁOMIANEK
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
tel. 22 768 63 01
email: sekretariat@poczta.lomianki.pl

PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA
Aneta Gawin
tel.: (22) 768 63 01
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl 

DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA
Anna Choma

tel.: (22) 768 63 01
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl 

 

SEKRETARZ
Artur Gajowniczek
tel. 22 768 63 01
email: sekretariat@poczta.lomianki.pl

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska
tel. 22 768 63 01
email: sekretariat@poczta.lomianki.pl

 

Urząd Miejski, ul. Warszawska 115

Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Naczelnik - Anita Kubalska
tel. 22 768 63 29
Z-ca naczelnika Grażyna Tymieniecka
tel. 22 768 63 10, 768 63 32
email: um@poczta.lomianki.pl

Referat Kadr
Kierownik - Edyta Pełka

tel. 22 768 63 25
 
Biuro Rady Miejskiej
Magdalena Kowalska, Agata Milanowska
Justyna Mrowca
tel. 22 768 63 41
            
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Jadwiga Choroś
tel. 22 768 63 22
 
Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
Naczelnik - Elżbieta Kilińska
tel. 22 768 63 16, 22 768 63 15
 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Naczelnik - Małgorzata Kępa
tel. 22 768 63 17
tel. 22 768 63 08,  22 768 63 45  -  wymiar  podatków  lokalnych od osób fizycznych  (informacje/decyzje)
tel. 22 768 63 17  -  wymiar  podatków lokalnych od osób prawnych (deklaracje) 
tel. 22 768 63 14  -  księgowość  podatków lokalnych (płatności)
tel. 22 768 63 18, 516  768 284 -  księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (płatności)  
email: um@poczta.lomianki.pl
 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Aneta Porębska
iod@poczta.lomianki.pl
 
Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Justyna Mrowca
iod@poczta.lomianki.pl

Urząd Miejski, ul. Warszawska 71

Wydział  Inwestycji i Remontów
Naczelnik - Radosław Nowak
tel. 22 888 98 33; 22 888 98 84    
email: um@poczta.lomianki.pl

Referat Zamówień Publicznych
Kierownik -
tel. 22 768 62 09, fax 22 768 62 29
email: um@poczta.lomianki.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej
Naczelnik - Urszula Wysocka
tel. 22 768 62 45, 22 768 63 40 , 22 768 62 60, 22 888 98 88,
22 888 98 89, 22 888 98 38

tel. 22 768 62 25 - zgłoszenia i reklamacje odbioru odpadów

tel. 666 834 546 - Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

email: um@poczta.lomianki.pl
 
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
p.o. Kierownika - Daniel Jaszczuk
tel. 22 768 62 08, 22 768 62 24
email: um@poczta.lomianki.pl

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Naczelnik - Piotr Kowalski
tel. 22 768 62 33, 22 768 62 34 - zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym
tel. 22 768 62 05, 22 768 62 06 - zagadnienia związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami 
email:
um@poczta.lomianki.pl

Urząd Miejski,  ul. Staszica 2

Wydział Edukacji
Naczelnik - Jadwiga Idziaszek
tel. 22 768 62 41, 22 768 62 19, 22 768 62 11, 22 768 62 12, 22 768 62 42, 22 768 62 56
email: um@poczta.lomianki.pl

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Naczelnik - Monika Jakubiak-Rososzczuk
tel. 22 768 62 03,
tel. 22 768 62 18, 22 768 62 15, 22 768 62 22, 22 768 62 21
tel. 516-768-500


Urząd Miejski Świetlica Miejska w Burakowie
ul. Parkowa 2

 
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej
Kierownik - Aleksandra Jankowska
tel. 22 888 98 41, 22 888 98 42 - fundusze zewnętrzne, program Czyste Powietrze i CEEB
tel. 22 768 62 10, 22 888 98 56, 666 834 548 - działalność gospodarcza 
email: um@poczta.lomianki.pl

 

Straż Miejska, ul. Warszawska 87
Sprawy dotyczące  bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego
Krzysztof Sulikowski
tel. 22 888 9871
 

 

Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki

Kierownik - Agnieszka Wróblewska

tel. 22 888 98 76 - sprawy związane z prawem jazdy

Tel.22 888 98 75 - sprawy związane z rejestracją samochodów

e-mail: ktlomianki@pwz.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 10.00-18.00 (wnioski przyjmowane do 17.30)
wtorek-piatek 8.00-16.00 (wnioski przyjmowane do 15.30)

Opłaty komunikacyjne - numer rachunku -tutaj

Opcje strony

do góry