Oficjalny Serwis Informacyjny

Ekologia w Łomiankach

Każdy z nas może zmienić styl życia na bardziej ekologiczny, by wspierać przyrodę i naturalne środowisko. Ważne jest nawet najmniejsze działanie.

Społeczna świadomość problemów ekologicznych wzrasta. Coraz więcej osób zaczyna odczuwać skutki zanieczyszczenia powietrza, nadprodukcji odpadów czy ocieplenia klimatu. Gmina Łomianki od 2019 r. prowadzi wiele działań w zakresie ochrony powietrza i mikroklimatu.

Projekty finansowane ze środków gminy

 • Gminny Program Gromadzenia Wody – mieszkańcy mogą się ubiegać o zwrot kosztów zakupu i montażu zbiorników naziemnych do zbierania wody deszczowej oraz budowy przydomowych ogrodów deszczowych. W pilotażowym programie zgłoszeń było tak wiele, że limit dotacji osiągnięto w dwa dni. W 2020 r. udzielono 44 dotacji, a w bieżącym wnioski można składać do 31 sierpnia.
 • Gminny Program Wymiany Pieców – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania „niskiej emisji”. W latach 2019–2020 przyznano 45 dotacji, w tym roku wnioski można składać do 15 września.
 • Gminny program usuwania azbestu – termin składania wniosków o dofinansowanie na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest mija 15 maja br.

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

 • Monitorowanie jakości powietrza – Straż Miejska przeprowadza kontrole palenisk domowych i nakłada mandaty za łamanie przepisów. Od 2019 r. monitoring powietrza stał się dokładniejszy dzięki zakupom w ramach MIWOP 2019 – trafił do nas zestaw do poboru próbek popiołu z paleniska oraz mobilne laboratorium do analizy stężenia masowego pyłu z podziałem na frakcje.
 • Montaż instalacji solarnych w 71 gospodarstwach domowych w ramach projektu „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego gminy Łomianki”. Dofinansowanie pozyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Systematyczna wymiana taboru autobusowego KMŁ na autobusy elektryczne – w 2019 r. kupiliśmy dwa autobusy przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
 • W 2020 r. opracowano Strategię rozwoju elektromobilności dla gminy Łomianki (projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW).
 • Rozpoczęcie prac nad Planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Warszawa Zachód w ramach programu pilotażowego prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Rozpoczęcie prac nad Miejskim planem adaptacji do zmian klimatu dla gminy Łomianki.
 • W 2020 r. gmina oddała do użytku zielony skwer przy al. Chopina, którego realizację dofinansowano w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
 • Sukcesywna modernizacja przestarzałego oświetlenia ulicznego, wymiana lamp na energooszczędne.

Kampanie edukacyjne Urzędu Miejskiego

 • „Postaw się suszy!” – przypominająca, jak zużywać mniej wody.
 • „Ograniczaj-Użyj ponownie-Odzyskaj” – praktyczne porady dotyczące ograniczania wytwarzania śmieci.

Proekologiczne działania Urzędu Miejskiego

 • Gazeta lokalna BIUM wydawana na ekologicznym papierze.
 • Ekoporadnik w BIUM – podpowiadamy, jak ograniczyć chemiczne środki czystości w domu, czym je zastąpić i jak w ekologiczny sposób dbać o ogród.
 • Pikniki ekologiczne – promowanie ekologicznego stylu życia.
 • Ekologiczne gadżety promujące gminę – rezygnacja z plastikowych zabawek.
 • Wymiana elektrośmieci na sadzonki kwiatów i ziół.
 • Łąka kwietna przy ICDS.
 • Pakiety powitalne dla nowych mieszkańców – lniane torby na warzywa, bawełniane siatki na zakupy.
 • Zapisy w umowach z organizacjami pozarządowymi zobowiązujące wykonawcę umowy do korzystania wyłącznie z materiałów podlegających recyklingowi.
 • Usuwanie z ulic wraków samochodów przez Straż Miejską.
 • Zbiórka plastikowych nakrętek od napojów i przekazywanie ich na akcje charytatywne.

Zrealizowane projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego

 • Łąki kwietne (rondo przy ul. Brukowej, osiedle Trylogia i Powstańców, sołectwo Chopina).
 • Analiza hydrologiczna zlewni cieku wodnego Strugi Dziekanowskiej – projekt zgłoszony w ramach ŁMP 2019 przez mieszkańców osiedli Łomianki Baczyńskiego, Prochownia, Pawłowo oraz sołectwo Łomianki Dolne.
 • Nowe nasadzenia zieleni – ok. 40 drzew wokół szkoły podstawowej przy ul. Warszawskiej 73.

Zachęcamy do udziału w gminnych projektach i obserwowania kampanii edukacyjnych przeprowadzanych przez Urząd Miejski. Czekamy również na Państwa pomysły, które wkrótce będzie można zgłaszać w ramach Mechanizmu Partycypacyjnego 2022.

aj,mn
04.05.2021

Opcje strony

do góry