Oficjalny Serwis Informacyjny

Konkurs "Kwitnące Łomianki" - edycja 2023

Masz piękny ogród, balkon, taras lub ogródek działkowy, a może w ramach inicjatywy sąsiedzkiej stworzyłeś ukwiecone miejsce? W ogrodzie stawiasz na rozwiązania oparte na naturze? Weź udział w konkursie „Kwitnące Łomianki”.

Celem Konkursu jest zachęcanie mieszkańców Łomianek oraz osób posiadających i prowadzących ogródki działkowe na terenie Gminy Łomianki do tworzenia ogrodów z wykorzystaniem rozwiązań opartych na naturze zgodnie z zapisami Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki.

W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne będące mieszkańcami Gminy Łomianki oraz osoby prowadzące ogródki działkowe na terenie Gminy Łomianki.

Obiekty do konkursu można zgłaszać w czterech kategoriach:

  1. Ogród kwiatowy lub kwiatowo-warzywny.
  2. Balkon, taras, ukwiecone okno.
  3. Ogródek - inicjatywa sąsiedzka.
  4. Ogródek działkowy. 

Z konkursu wyklucza się obiekty projektowane, z nasadzeniami i pielęgnacją wykonywaną przez profesjonalne firmy ogrodnicze.

Przy ocenie zgłaszanych obiektów będzie brana pod uwagę:

  • estetyka obiektu,
  • ekologia – zastosowanie rozwiązań opartych na naturze, m. in.. wspierania bioróżnorodności, sadzenia roślin tradycyjnych i rodzimych, kompostowanie, zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe przeprowadzenie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie do Organizatora drogą:

  • elektroniczną przez wysłanie skanu zgłoszenia na adres: um@poczta.lomianki.pl z dopiskiem „Zgłoszenie w konkursie „Kwitnące Łomianki” lub
  • papierową przez dostarczenie zgłoszenia na adres Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej (CD, DVD, Pendrive) lub papierowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 31.07.2023 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora)

Opcje strony

do góry