Oficjalny Serwis Informacyjny

Walory krajobrazowe

Gmina Łomianki, dzięki swojemu położeniu w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w starorzeczu Wisły, odznacza się niespotykanymi walorami przyrodniczymi, turystycznymi i rekreacyjnymi. Niestety, dotychczas nie wykorzystała swojej szansy w dziedzinie usług turystycznych. Miejscowe władze stawiają sobie zatem za cel zagospodarowanie terenów atrakcyjnych turystycznie tak, aby Gmina stała się miejscem wypoczynku weekendowego tutejszych mieszkańców oraz warszawiaków, a także miejscem turystyki tranzytowej na szlaku komunikacyjnym północ-południe.Wschodnia strona Gminy, ze starorzeczem Wisły, ma unikalny krajobraz, na który składa się szereg jeziorek połączonych naturalnym ciekiem wodnym, biegnącym wśród pól, łąk i lokalnych zadrzewień. Największymi z nich są jeziora: Dziekanowskie oraz Kiełpińskie (rezerwat ptactwa wodnego). Zagospodarowanie terenów Jeziora Dziekanowskiego pod kątem turystyki i wypoczynku stworzyłoby szansę rozwoju ekonomicznego tych rejonów Gminy

Łomianki są bardzo dobrym punktem wypadowym do Kampinoskiego Parku Narodowego (dojazd z Trasy Gdańskiej - do Dąbrowy Leśnej lub Dziekanowa Leśnego - okolice Szpitala Dziecięcego). Jest to teren bardzo atrakcyjny, z licznymi szlakami turystyki pieszej i rowerowej. Przy parkingach usytuowanych na obrzeżach KPN, w rejonie ul. Kampinoskiej i Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym, rozpoczynają się szlaki turystyczne, m.in. główny szlak puszczański. W pobliskich wiatach istnieje możliwość organizowania rodzinnych pikników oraz zabaw rekreacyjnych.

Walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne Kampinoskiego Parku Narodowego
 
KPN powstał w 1959 r., a w 2000 r. ze względu na wartości przyrodnicze oraz znaczenie społeczne, uznany został przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery, pod nazwą "Puszcza Kampinoska". Powierzchnia Parku wynosi 38.544 ha (w tym 68 ha zajmuje Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach).Cechą charakterystyczną Parku jest duża różnorodność zbiorowisk roślinnych, od olsu po świetlistą dąbrowę, od torfowisk i turzycowisk po ciepłolubne murawy piaskowe. Dominują zespoły leśne, a w nich sosna. Rośnie tu wiele rzadkich gatunków roślin, w tym 61 gatunków prawnie chronionych, m.in. wawrzynek wilczełyko i lilia złotogłów. Ocenia się, że na terenie Puszczy Kampinoskiej występuje przynajmniej połowa gatunków fauny Polski, czyli około 16,5 tys. gatunków. Największym ze ssaków jest łoś, będący symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego.


Atrakcje turystyczne Kampinoskiego Parku Narodowego to:

  • Krajobraz kontrastujących ze sobą wydm i bagien,
  • Puszczański charakter niektórych fragmentów lasu z powalonymi drzewami i obszary ochrony ścisłej,
  • Zabytkowe drzewa będące w większości pomnikami przyrody,
  • Miejsca pamięci narodowej: mogiły powstańcze, cmentarze, miejsca martyrologii z czasów II wojny światowej,
  • Zabytki architektury znajdujące się w otulinie Parku,
  • W otulinie Parku: Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

Po Parku można wędrować szlakami turystycznymi (w sumie 350 km) lub jeździć 200-kilometrowym szlakiem rowerowym. Aktualne informacje nt. imprez organizowanych w KPN można uzyskać pod nr tel.722 60 01, 722 60 21 lub na stronie internetowej www.medianet.pl/~kampn.Piękne dukty leśne Puszczy Kampinoskiej oraz malownicze tereny nadwiślańskie sprawiły, że coraz większą popularnością na terenie naszej Gminy cieszy się jeździectwo i turystyka konna. Powstało już kilka stadnin. Prowadzą one naukę jazdy konnej dla początkujących oraz treningi dla jeźdźców zaawansowanych, a także hotele dla koni. Z ich usług korzystają nie tylko miejscowi miłośnicy jeździectwa, ale także mieszkańcy Warszawy.

Na teren Gminy można dotrzeć zarówno samochodem, jak i środkami komunikacji miejskiej - linia Ł z Warszawy (do niedawna z placu Wilsona). W związku z budową stacji metra, od jesieni 2003 r. zamknięty jest pl. Wilsona i ul. Słowackiego. Autobusy linii Ł zawracają w rejonie Hali Marymonckiej). Uwaga! W autobusach obowiązują bilety Komunikacji Miejskiej Łomianki, kupić je można u kierowcy. Dojazd rowerem jest nieco utrudniony ze względu na przebiegającą przez Gminę trasę wylotową z Warszawy w kierunku Gdańska. Istnieje możliwość dojazdu duktami leśnymi Lasu Młocińskiego, przez Buraków, a następnie wzdłuż wału w okolice jezior. Po przekroczeniu Trasy Gdańskiej na wysokości Dziekanowa Leśnego można zwiedzać KPN. Jest to bardzo malownicza, lecz trudna trasa rowerowa.

Opcje strony

do góry