Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/miasto-mozliwosci/przyroda/7414,Turystyka.html
2022-11-30, 19:06

Turystyka

Mapa szlaków turystycznych gminy dostępna jest w postaci interaktywej mapy internetowej, która zapewnia wizualizację przebiegu szlaków i położenia punktów charakterystyczych na zmiennym tle i w różnej skali. Z poziomu mapy internetowej możliwy jest dostęp do infromacji o wybranym szlaku i punktach charakterystycznych wraz ze zdjęciami.

O projekcie...
[obrazek]


Prom Turkawka Łomianki - Nowodwory

Wiosną i latem kursuje prom łączący Nowodwory i Łomianki. Podczas każdego kursu zabiera na pokład 12 pasażerów i tyle samo rowerów. Do końca czerwca prom pływa tylko w soboty i niedziele, w wakacje również w dni powszednie.

Przeprawa ta to doskonały sposób na urozmaicenie niedzielnego spaceru czy pomysł na wycieczkę rowerową. W weekendy „Turkawka” odbija od brzegu co 20 minut, a w dni powszednie co godzinę.


 

 
"TURKAWKĄ" przez Wisłę

Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.
Albert Einstein
 

O miejscu turystyki w systemie potrzeb człowieka pisano od dawna. Jednym z wielkich Polaków, który wykazywał walory turystyki był Bolesław Prus. W swoich utworach literackich i publicystycznych ukazywał korzystny wpływ przyrody na człowieka; był popularyzatorem wiedzy, działaczem społecznym, propagatorem turystyki pieszej i rowerowej.

Gmina Łomianki położona w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w starorzeczu Wisły odznacza się niespotykanymi walorami przyrodniczymi, turystycznymi i rekreacyjnymi.

Wschodnia strona Gminy ma unikalny krajobraz, na który składa się szereg jeziorek połączonych naturalnym ciekiem wodnym, biegnącym wśród pól, łąk i lokalnych zadrzewień. Największymi z nich są jeziora: Dziekanowskie oraz Kiełpińskie (rezerwat ptactwa wodnego).

Łomianki są bardzo dobrym punktem wypadowym do Kampinoskiego Parku Narodowego (dojazd z ul. Kolejowej do Dąbrowy Leśnej lub Dziekanowa Leśnego - okolice Szpitala Dziecięcego).

Jest to teren bardzo atrakcyjny, z licznymi szlakami turystyki pieszej i rowerowej.

Przy parkingach usytuowanych na obrzeżach KPN, w rejonie ul. Kampinoskiej i Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym, rozpoczynają się szlaki turystyczne, m.in. główny szlak puszczański. W pobliskich wiatach istnieje możliwość organizowania rodzinnych pikników oraz zabaw rekreacyjnych.

Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku ma służyć promocji walorów turystyczno-krajoznawczych Łomianek i okolic oraz upowszechnianiu wiedzy o  szlakach i ścieżkach rowerowych.

Od 2011 roku Gmina Łomianki organizuje Rajdy Rowerowe, które cieszą się wysoką frekwencją.Mieszkańcom Łomianek, a także naszym gościom polecamy "Spacerownik po Łomiankach", który prowadzi po siedmiu trasach miasta i okolic. Mamy nadzieję, że przybliży on wszystkim zainteresowanym sylwetki twórców i ludzi najmocniej związanych z dziejami Łomianek. Spacerownik łączy w sobie walory krajobrazowe z miejscami lub obiektami związanymi z przeszłością nie tylko miejsca, w którym żyjemy, ale także Młocin, z którymi wiąże nas wspólna historia.

 

Opcje strony