Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszone konkursy

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU z 12 kwietnia 2021 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU z 12 kwietnia 2021 r. Wnioski w ramach otwartego konkursu ofert można składać wyłącznie zapośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stronie www.witkac.pl.
Otwarty konkurs ofert podzielony został na 3, odrębnie udostępnionych zadań, w zależności od profilu działania.

Zarządzenie Nr WAO.0050.78.2021 Burmistrza Łomianek z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku


ZAPROSZENIE do wskazania osób do składu komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Zarządzenie Nr WAO.0050.116 .202 1 Burmistrza Łomianek z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr WAO.0050.116 .202 1


 
 
 
 
 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU z 30 grudnia 2020 r.

Wnioski w ramach otwartego konkursu ofert można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stronie www.witkac.pl

Otwarty konkurs ofert podzielony został na 8, odrębnie udostępnionych zadań, w zależności od profilu działania.

Zarządzenie Nr WAO.0050.240.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku


 
 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU z 25 listopada 2019 r.

Wnioski w ramach otwartego konkursu ofert można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stronie www.witkac.pl. Otwarty konkurs ofert podzielony został na 5, odrębnie udostępnionych zadań, w zależności od profilu działania.
 
 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU z 6 marca 2019

Ochrona i promocja zdrowia- promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I-III szkół podstawowych poprzez organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych, z elementami gier zespołowych, gimnastyką, nauką pływania.
 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia systematycznych zajęć z szermierki.

Wnioski w ramach otwartego konkursu ofert można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stronie www.witkac.pl.

Otwarty konkurs ofert podzielony został na 2, odrębnie udostępnione zadania, w zależności od profilu działania.

Zarządzenie nr WAO.0050.45.2019 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU z 10 stycznia 2019


Wnioski w ramach otwartego konkursu ofert można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stronie www.witkac.pl.

Otwarty konkurs ofert podzielony został na 6, odrębnie udostępnionych zadań, w zależności od profilu działania.
 
 

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 r. z 28 lutego 2019
 
Szczegółowy wykaz organizacji, którym przyznano dofinansowanie, można znaleźć pod adresem http://bip.lomianki.pl/index.php?dc=16848&m=4&sc=115
 

Nowy Program Edukacyjny na lata 2014-2020


Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Opcje strony

do góry