Oficjalny Serwis Informacyjny

Przekaż 1,5% podatku

Warto wspierać organizacje pożytku publicznego (OPP) działające na rzecz mieszkańców naszej gminy i przekazać im podatek przy rocznym rozliczeniu PIT.

Podatnik nie ponosi żadnych kosztów, przekazując 1,5% podatku, a sam wybór organizacji przy wypełnianiu PIT jest bardzo prosty - wystarczy wpisać jej nazwę oraz numer KRS. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że przy rozliczaniu PIT za 2021 r. skorzystało z tej możliwości 15,9 mln podatników. Kwoty zostały przekazane m.in. na wsparcie osób chorych, dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych i bezdomnych, ekologię, organizację imprez kulturalnych oraz opiekę nad zwierzętami.

  • Przedstawiamy organizacje pożytku publicznego, które mają siedzibę w gminie Łomianki:

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach (KRS: 0000337794): prowadzi działalność edukacyjną, prozdrowotną, kulturalną, sportową, artystyczną i krajowo-turystyczną dla osób w wieku przed- i emerytalnym.

Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom (KRS: 0000030333): organizacja z Sadowej. Priorytetem są dla niej działania, które pomagają lepiej funkcjonować osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Prowadzi dwa ośrodki terapeutyczne, promuje twórczość osób niepełnosprawnych, wspiera działania integracyjne i wolontariat.

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” (KRS: 0000258346): wspólnie z gminą organizuje bezpłatne spływy kajakowe dla mieszkańców Łomianek, zajęcia edukacyjne, ruchowe oraz integrujące mieszkańców, a także kursy, szkolenia i wykłady.

Stowarzyszenie Nasze Łomianki (KRS: 0000061374): tworzy ofertę kulturalną i edukacyjną (m.in. wycieczki z ornitologiem), organizuje zajęcia brydża czy jogę na trawie. Opiekuje się starym cmentarzem ewangelickim w Dziekanowie Leśnym. Zebrane z 1% środki przeznacza na upamiętnianie i dokumentowanie historii gminy Łomianki.

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego (KRS: 0000142952): jedyna w Polsce pozarządowa organizacją non profit, która otacza opieką niepełnosprawne dzieci i osoby dorosłe dotknięte uszkodzeniem splotu ramiennego. Dzięki współpracy z gminą w ubiegłym roku zapewniła mieszkańcom bezpłatne konsultacje rehabilitacyjne. 1% przeznacza m.in. na rehabilitację i zajęcia ogólnorozwojowe podopiecznych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach (KRS: 0000011566): dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Jedna z najczęściej interweniujących OSP w woj. mazowieckim. Strażacy uczestniczą w piknikach i festynach oraz prowadzą zajęcia w ramach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dziekanowie Polskim (KRS: 0000116212): od wielu lat działa na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Strażacy uczestniczą w piknikach i festynach oraz prowadzą zajęcia w ramach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

  • Z gminą Łomianki współpracują i działają na rzecz mieszkańców również organizacje pożytku publicznego, które nie mają u nas siedziby, m.in.:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (KRS: 0000215585): oddział w Łomiankach pracuje z osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Wspiera je w różnych dziedzinach życia codziennego, bez względu na wyznanie czy poglądy polityczne. W oddziale odbywają się zajęcia edukacyjno-katechetyczne, a wspólnie z gminą organizowane są obozy integracyjno-edukacyjne.

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego (KRS: 0000268913): szczepy 444 i 462 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych w Łomiankach zajmują się wspomaganiem wychowania dzieci i młodzieży, rozwijaniem ich umiejętności i osobowości, kształtowaniem postawy patriotycznej. Organizują cotygodniowe zbiórki dla harcerzy naszej gminy.

Związek Dużych Rodzin Trzy plus  (KRS: 0000279928) Fundacja działa na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, w tym rodzin wielopokoleniowych opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin.

Akademia Łucznica - Stowarzyszenie „Akademia Łucznica” (KRS: 0000126484) działa  na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, artystów, animatorów kultury, nauczycieli i terapeutów oraz osób niepełnosprawnych. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest edukacja w zakresie rękodzieła tradycyjnego i artystycznego, edukacja kulturalna, również architektoniczna oraz ekologiczna.

Więcej informacji: wykaz wszystkich OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp/

TWÓJ PIT MA ZNACZENIE
Rozlicz podatek tu, gdzie mieszkasz, a zyskasz ty i twoja rodzina. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpiszesz aktualny adres zamieszkania (niezależnie od miejsca zameldowania) i adres Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany (ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa). W przypadku gdy z podatku rozlicza pracodawca, poinformuj go o miejscu zamieszkania w gminie Łomianki.

24.01.2023
az

Opcje strony

do góry