Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/samorzad/rada-miejska/kadencje/8502,Kadencje-od-1990r.html
2023-03-30, 22:48

Kadencje od 1990r.

Kadencja 1990 – 1994 r.

 1.  Belka Andrzej
 2.  Bogdański Andrzej
 3.  Bogdański Cezary
 4.  Budnicki Józef
 5.  Drewnowski Paweł
 6.  Gołąb Michał
 7.  Jeziorski Lech
 8.  Kajszczak Wojciech
 9.  Król Bogusław
 10.  Krzeski Adam
 11.  Łapiedon Lech
 12.  Mamaj Józef
 13.  Medyński Kazimierz
 14.  Niegodzisz Stanisław
 15.  Ratusiński Zygmunt -  Przewodniczący Rady Gminy, a już w 1990 roku Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach
 16.  Rusiecka Halina
 17.  Sieński Eugeniusz Andrzej
 18.  Sotomski Mieczysław
 19.  Witwicki Jerzy
 20.  Wołosik Anna
 21.  Zondej Zbigniew
 22.  Zwoniarski Wojciech


Kadencja 1994 - 1998 r.

 1.  Bochenek Wiesław
 2.  Cieślińska Ewa
 3.  Dąbkowski Andrzej
 4.  Grądzki Jan
 5.  Gryziak Barbara
 6.  Idziaszek Zbigniew
 7.  Kalinowski Jan
 8.  Koziarska Wanda
 9.  Kurowska – Baka Kazimiera Dorota
 10.  Kurpieski Marcin Tadeusz
 11.  Maciaszek Józef
 12.  Mielczarek Jan
 13.  Mochnacka – Ławacz Hanna (zmarła 22.09.1994)
 14.  Pajewski Janusz
 15.  Paszek Franciszek
 16.  Radzikowski Andrzej
 17.  Radziszewski Józef
 18.  Sidorzak Ewa
 19.  Staniak Henryk
 20.  Tarnawski Wojciech
 21.  Wojewoda Wojciech
 22.  Wołyński Edward
 23.  Zwoniarski Wojciech - Przewodniczący Rady Miejskiej

Od października 1994 r. do Rady dołączył Zbigniew Cudek

Kadencja 1998 – 2002 r.

 1.    1. Banach Anna
 2.    2. Berkan Jan Franciszek
 3.    3. Bochenek Wiesław
 4.    4. Dąbrowski Tadeusz
 5.    5. Gos Antonina
 6.    6. Górska Wanda Elżbieta
 7.    7. Gryziak Barbara
 8.    8. Herburt – Heybowicz Jan
 9.    9. Jeziorski Lech Jan
 10.   10. Krystecki Tadeusz
 11.   11. Ładyga Jarosław Andrzej
 12.   12. Maciaszek Józef
 13.   13. Mazan Andrzej Zenon
 14.   14. Nelken Urszula
 15.   15. Parzyszek Maria Teresa
 16.   16. Radzikowski Andrzej
 17.   17. Sidorzak Ewa Janina
 18.   18. Sokołowski Łucjan (wybrany przez Radę Miejską na Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki)
 19.   19. Staniak Henryk
 20.   20. Sternicki Wojciech Józef
 21.   21. Weinberg Ewa Stanisława
 22.   22. Wołyński Edward - Przewodniczący Rady Miejskiej
 23.   23. Wypych Anna Julia
 24.   24. Zalewska Maria Jolanta


Kadencja 2002 - 2006 r.

 1.    1. Domańska Katarzyna
 2.    2. Ekielski Adam
 3.    3. Iwaszko Piotr
 4.    4. Kijewska Halina
 5.    5. Maciaszek Józef
 6.    6. Mazan Andrzej Zenon - Przewodniczący Rady Miejskiej
 7.    7. Parzyszek Maria Teresa
 8.    8. Rozmarynowski Lechosław Kazimierz
 9.    9. Sidorzak Ewa Janina
 10.   10. Sikorski Bogumił Andrzej
 11.   11. Staniak Henryk
 12.   12. Sternicki Wojciech Józef
 13.   13. Wawer Krzysztof Marek
 14.   14. Zielski Marek Jarosław
 15.   15. Zneykus Arkadiusz


2003 r. (wybory uzupełniające)

 1.    1. Domańska Katarzyna
 2.    2. Ekielski Adam
 3.    3. Iwaszko Piotr
 4.    4. Kijewska Halina
 5.    5. Maciaszek Józef
 6.    6. Mazan Andrzej Zenon - Przewodniczący Rady Miejskiej
 7.    7. Parzyszek Maria Teresa
 8.    8. Pszczółkowski Wiesław
 9.    9. Rozmarynowski Lechosław Kazimierz
 10.   10. Sidorzak Ewa Janina
 11.   11. Sikorski Bogumił Andrzej
 12.   12. Staniak Henryk
 13.   13. Sternicki Wojciech Józef
 14.   14. Wawer Krzysztof Marek
 15.   15. Zielski Marek Jarosław


Kadencja 2006 - 2010

 1.    1. Iwaszko Piotr
 2.    2. Kłódkiewicz Bogdan
 3.    3. Krystecki Tadeusz
 4.    4. Kućkowska Katarzyna
 5.    5.  Leszczyński Marian
 6.    6. Maksim – Wójcicka Sylwia
 7.    7. Orzechowski Bogusław
 8.    8. Porowski Marian
 9.    9. Rusiecki Piotr
 10.   10. Rusinek Tomasz
 11.   11. Salwowski Adam
 12.   12. Sidorzak Ewa Janina
 13.   13. Staniak Henryk
 14.   14. Wawer Krzysztof Marek
 15.   15. Zielski Marek Jarosław - Przewodniczący Rady Miejskiej


Kadencja 2010 - 2014

 1.    1. Wojciech Berger
 2.    2. Marcin Etienne
 3.    3. Jan Grądzki - Przewodniczący Rady Miejskiej
 4.    4. Piotr Jan Iwaszko
 5.    5. Kamil Kaczyński
 6.    6. Tadeusz Krystecki
 7.    7. Katarzyna Maria Kućkowska
 8.    8. Sławomira Stanisława Laskowska
 9.    9. Sylwia Agnieszka Maksim - Wójcicka
 10.   10. Jan Maria Mazan
 11.   11. Paweł Marcin Nastula
 12.   12. Renata Monika Nawotka
 13.   13. Grzegorz Piotr Porowski
 14.   14. Elżbieta Urszula Podolska
 15.   15. Tomasz Paweł Rusinek
 16.   16. Ewa Janina Sidorzak
 17.   17. Henryk Staniak
 18.   18. Krzysztof Marek Wawer
 19.   19. Piotr Robert Wolanin
 20.   20. Maria Jolanta Zalewska
 21.   21. Marek Jarosław Zielski


Kadencja 2014 - 2018

 1. 1. Cezary Astrau
 2. 2. Piotr Bartoszewski
 3. 3. Wojciech Berger
 4. 4. Wiesław Bochenek
 5. 5. Marcin Etienne
 6. 6. Andrzej Graf
 7. 7. Wanda Karaś
 8. 8. Tadeusz Krystecki - Przewodniczący Rady Miejskiej
 9. 9. Ewa Krzyżowska
 10. 10. Wanda Kuczera
 11. 11. Mariola Niecikowska
 12. 12. Bogusław Pawłowski
 13. 13. Joanna Roszkowska
 14. 14. Adam Salwowski
 15. 15. Bogumił Sikorski
 16. 16. Paweł Słupski - Kartaczowski
 17. 17. Krzysztof Terczyński
 18. 18. Krzysztof Wawer
 19. 19. Maciej Wroniewski,
 20. 20. Maria Zalewska
 21. 21. Małgorzata Żebrowska-Piotrak

 

 
Kadencja 2018 - 2023
 1. Maria Pszczółkowska – Przewodnicząca  Rady Miejskiej
 2. Cezary Astrau
 3. Piotr Bartoszewski
 4. Grzegorz Bryk
 5. Magdalena Cłapińska
 6. Tomasz Dąbrowski
 7. Tomasz Henryk Dąbrowski
 8. Marcin Etienne
 9. Agnieszka Gawron-Smater
 10. Andrzej Graf
 11. Mateusz Krogulec
 12. Grzegorz Lenard
 13. Michał Naftyński
 14. Mariola Niecikowska
 15. Adam Salwowski
 16. Jerzy Serzysko
 17. Janusz Skonieczny
 18. Krzysztof Wawer
 19. Maciej Wroniewski
 20. Joanna Zabłocka-Łudzeń
 21. Maria Jolanta Zalewska
 22. Agnieszka Zdunek

Opcje strony