Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13447,Spotkanie-z-placowkami-niepublicznymi-wspolne-dzialania-na-rzecz-ukrainskich-ucz.html
14.07.2024, 19:05

Spotkanie z placówkami niepublicznymi – wspólne działania na rzecz ukraińskich uczniów.

8 marca br. burmistrz Łomianek i przedstawiciele urzędu spotkali się z przedstawicielami niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy: Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Moja szkoła”, Kolegium Św. Rodziny (Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące), Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej i Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego, Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori, Fundacji Perie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 oraz placówki edukacyjnej „Galileusz”.

Spotkanie dotyczyło organizacji edukacji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Jego celem było wzajemna wymiana informacji na temat podejmowanych działań na rzecz ukraińskich dzieci. Inicjatorką spotkania była m.in. radna Łomianek Agnieszka Gawron-Smater.

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak podziękowała dyrektorom niepublicznych szkół za dotychczasową pomoc nad najmłodszymi obywatelami Ukrainy oraz za chęć współpracy i zaopiekowania się ukraińskimi uczniami w zakresie wykraczającym poza standardowe zadania gminy.

Omówiono zakres zadań należących do gminy w kwestii obowiązku przyjmowania dzieci do publicznych (gminnych) szkół podstawowych oraz zaplanowane przez gminę działania, które będą podejmowane przez publiczne szkoły w zakresie pomocy i wsparcia uczniów z Ukrainy (m.in. dodatkowa nauka języka polskiego, tworzenie oddziałów przygotowawczych, zatrudnianie pomocy nauczyciela władającego językiem ukraińskim lub językiem rosyjskim i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Przedstawiciele placówek niepublicznych podzielili się doświadczeniami i zwrócili uwagę na problemy z jakimi dotychczas się zetknęli. Przedstawili możliwości przyjęć dzieci z Ukrainy oferując przede wszystkim zajęcia opiekuńcze, które będą je wspomagać. Najmłodsi obywatele Ukrainy znaleźli się w bardzo trudnej i zupełnie nieznanej dotąd sytuacji, dlatego zaoferowana pomoc jest niezwykle cenna. Placówki niepubliczne zaproponowały rozwiązania niesystemowe, między innymi zajęcia dodatkowe i świetlicowe.

W trakcie spotkania ustalono zasady współpracy. Zdecydowano również, że na stronie internetowej www.lomianki.pl w zakładce https://www.lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/pomoc-dla-ukrainy/13381,Pomoc-dla-Ukrainy.html będą na bieżąco publikowane oferty zajęć dla ukraińskich dzieci proponowane przez placówki niepubliczne.

 

mjr
10.03.2022 r.
fot.

Opcje strony