Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/16506,GAZ-SYSTEM-informuje.html
17.07.2024, 20:27

GAZ-SYSTEM informuje

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, prace na terenie Parku Młocińskiego mają przebiegać jak poniżej:

- pierwszy etap prac ruszy 7 listopada br. – w tym czasie odbędzie się rozwózka rur, ich spawanie i sprawdzanie szczelności. Sama rozwózka potrwa ok. tygodnia.

- od 18 grudnia br. powinny rozpocząć się prace związane z wykonaniem przewiertu – czyli prace ziemne, w tym wykonanie komór przewiertowych.

- od 11 marca 2024 r. powinno rozpocząć się porządkowanie terenu, które potrwa do połowy kwietnia 2024 r. Po tym czasie zasadnicze prace na terenie Parku Młocińskiego powinny się zakończyć.

Na potrzeby prowadzonych prac budowlanych i transportu materiałów wykorzystywane będzie jedno wejście do Parku Młocińskiego – od ul. Parkowej, na wysokości Domu Spotkań Sąsiedzkich.  Zamknięty zostanie również fragment ścieżki pomiędzy skarpą nad Wisłą a początkiem przewiertu (na długości ok. 200 metrów) – jest to pomarańczowy fragment na załączonej mapie. Pozostałe ścieżki na terenie Parku co do zasady pozostanę otwarte – również dla rowerzystów. Możliwe będzie również poruszanie się wzdłuż pasa budowy – w zależności do etapu prac, ich natężenia w danym dniu etc.

Dostawy rur, ani wywóz ziemi nie będą na tyle uciążliwe, aby zablokować ruch na ul. Parkowej. Transporty odbywają się cyklicznie, w trakcie trwania dnia roboczego.

Harmonogram prac jest na bieżąco aktualizowany, możliwe są kolejne zmiany. Jesteśmy otwarci na spotkanie z mieszkańcami – w związku ze zmianami w harmonogramie proponujemy, aby odbyło się ono bliżej rozpoczęcia prac, kiedy już będziemy mieli pewność, że nie nastąpią kolejne zmiany terminów. Wstępnie możemy zaproponować koniec października br.

Opcje strony