Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/16531,Uwaga-przedsiebiorcy.html
2024-02-26, 18:55

Uwaga przedsiębiorcy!

 

 

ALKOHOL – ZEZWOLENIA

informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ma obowiązek do 30 września dokonać wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń w roku 2023.

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej, a nawet wygaśnięciem zezwolenia.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001    

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2

tel. 22 888 98 56  lub  666 834 548. 

Opcje strony