Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/17391,Krajowy-System-e-Faktur-rozpoczynaja-sie-konsultacje-Ministerstwa-Finansow-z-prz.html
25.04.2024, 16:28

Krajowy System e-Faktur – rozpoczynają się konsultacje Ministerstwa Finansów z przedsiębiorcami

Ministerstwo Finansów przedstawiło harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Założeniem konsultacji jest uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF.

Konsultacje rozpoczną się 16 lutego. Odbędzie się 9 spotkań w formule hybrydowej.

Od dziś można zgłaszać chęć udziału w spotkaniach wypełniając on-line formularz zgłoszeniowy.

Grupy konsultacyjne, terminy spotkań oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/zapraszamy-na-konsultacje-w-sprawie-ksef

Na stronie podatki.gov.pl/ksef w sekcji pytań i odpowiedzi dostępna jest już zakładka, w której są publikowane odpowiedzi na pytania dotyczące możliwych zmian w KSeF. Będzie ona stopniowo uzupełniana o kwestie, które zostaną zgłoszone w trakcie spotkań konsultacyjnych.

Równolegle z konsultacjami będą kontynuowane prace analityczne i procesy audytowe. Mają one na celu weryfikację znaczenia i skali krytycznych błędów, które były podstawą do ogłoszenia przesunięcia terminu wdrożenia KSeF (więcej pod poniższym linkiem). Ma to pozwolić na określenie nowego terminu obowiązkowego korzystania z KSeF.

mh
12.02.2024

Opcje strony