Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Pomoc w ramach "Odnowy i rozwoju wsi"

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

[obrazek]

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za  pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Wnioski należy składać w terminie od 19.09.2011 r. do 18.10.2011 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 18.10.2011r. o godzinie 16.00

Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu bezpośrednio (tj. osobiście) w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów (budynek Urzędu Gminy Czosnów).

Limit środków dostępnych w ramach konkursu wynosi: 3 236 691,- zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
  • wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji określonych w LSR;
  • kryteria  wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji  projektu w ramach LSR
  • minimalne wymagania, których  spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Minimalne wymagania, jakie musi spełnić projekt, aby został wybrany do dofinansowania – 15 pkt.

Pytania prosimy kierować na adres email: biuro@lgdkampinos.pl lub telefonicznie: 22 7940488.

Wnioskodawcy mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych po wcześniejszym umówieniu się z biurem stowarzyszenia.


Opcje strony

do góry