Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Posiedzenie Komisji ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

14 grudnia br. o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego...

Posiedzenie Komisji ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Informujemy, że dniu 14 grudnia 2011 r. (środa) o godzinie 17.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Temat posiedzenia:

Omówienie projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
2) zmiany uchwały Nr XXXIII/253/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej,
3) zmiany uchwały Nr XIX/118/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowa Południe,
4) zmiany uchwały Nr XXIII/254/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne.

Opcje strony

do góry