Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Posiedzenie Komisji Społecznej

13 grudnia br. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej...

Posiedzenie Komisji Społecznej

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2011 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,
2.  Omówienie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2012 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Sprawy bieżące.

Opcje strony

do góry