Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Ochrona przyrody a funkcjonowanie społeczności lokalnych w Kampinoskim Parku Narodowym

W dniach 23 - 24 listopada 2011 r. w Centrum Edukacji KPN, w Izabelinie odbędzie się konferencja pn. "Ochrona przyrody a funkcjonowanie społeczności lokalnych w Kampinoskim Parku Narodowym".

[obrazek]

Ochrona przyrody a funkcjonowanie społeczności lokalnych w KPN


Centrum Edukacji KPN zaprasza na konferencję "Ochrona przyrody a funkcjonowanie społeczności lokalnych w Kampinoskim Parku Narodowym" organizowaną w ramach projektu edukacyjnego "Jestem sąsiadem parku" 23 - 24 XI 2011 r.

PROGRAM

23 listopada 2011 – sesja kameralna
9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 11.30 I SESJA REFERATOWA

1. Człowiek-przyroda, od walki po ochronę (G. Okołów, Kampinoski Park Narodowy)
2. Przyroda jako wartość i dziedzictwo narodowe (prof. R. Olaczek)
3. Kampinoski Park Narodowy – ochrona przyrody i kultury (J. Misiak, Kampinoski Park Narodowy)

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 14.00 II SESJA REFERATOWA
4. Przemiany gospodarcze i społeczne na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego  i strefy ochronnej (M. Markowski Kampinoski Park Narodowy)
5. Produkty turystyczne–szansą rozwoju gospodarczego regionu (J. Orczyk–Miziołek, Lokalna  Organizacja Turystyczna "Mazowsze Chopina")
6. Możliwości rozwoju turystyki na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego  i strefy ochronnej (M. Mickiewicz, Kampinoski Park Narodowy )
7. Rzeczpospolita ptasia – turystyka na terenach chronionych (I. Engel. Biuro Turystyki "Dudek")

14.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 17.00 III SESJA REFERATOWA
8. Pakiety rolnośrodowiskowe – kompromis między rolnictwem a ochroną przyrody (A. Siwak. H. Zacharczuk, Kampinoski Park Narodowy)
9. Wisła – potencjał turystyczny w sąsiedztwie parku (P. Pasek, Fundacja "Ja Wisła")
10. Korzyści dla miejscowych społeczności z programów ochroniarskich –  projekt ochrony wodniczki OTOP (D. Gatkowski, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)
11.  Lokalne organizacje społeczne w działaniach  na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (M. Prengowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Bzurą")

24 listopada 2011 – sesja terenowa – Teren Kampinoskiego Parku Narodowego
Plan ramowy:
Grupa I
Pociecha - Palmiry - Wiersze - Roztoka - Leszno (szkółka)
Grupa II
Grochalskie Piachy - Wilków - Dąbrowa - Górki – Sosna Powstańców - Nart - Ośrodek Dydaktyczno Muzealny w Granicy
Grupa III
Secymin (sanktuarium, zbór luterański, Wisła) - Tułowice (kolejka, Osada Puszczańska) - Brochów (kościół) - Ośrodek Dydaktyczno Muzealny w Granicy

W celu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej w terminie do 18 XI 2011 r.

[obrazek]

Opcje strony

do góry