Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Dotacje dla przedsiębiorców na promocję

Łomiankowscy przedsiębiorcy mogą zyskać dotację do 150 tysięcy złotych na projekty, których celem będzie zwiększenie przez przedsiębiorców sprzedaży swoich produktów i usług.

Dotacje dla przedsiębiorców na promocję

Od 30 grudnia br. w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wnioski będą przyjmowane do czasu osiągnięcia 150% przewidzianej alokacji finansowej w konkursie.

Łomiankowscy przedsiębiorcy mogą zyskać dotację do 150 tysięcy złotych na projekty, których celem będzie zwiększenie przez przedsiębiorców sprzedaży swoich produktów i usług poprzez udział w targach, wystawach lub uczestnictwie w branżowych misjach gospodarczych. Organizator konkursu wyznaczył minimalny próg wartości projektu na 30 tys. złotych, zaś pula do podziału to 2 mln euro. Można uzyskać do 50% wsparcia na działania promocyjne dla swojego przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.mazowia.eu

 LINK DO STRONY Z KONKURSEM: http://mazowia.eu

Opcje strony

do góry