Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7829,Szczepienia-lisow.html
25.04.2024, 17:05

Szczepienia lisów

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 24 kwietnia 2013 r., informujemy o przeprowadzeniu szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 3-15 maja 2013 r.

Szczepienia lisów

 W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 24 kwietnia 2013 r., informujemy o przeprowadzeniu szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów w dniach 3-15 maja 2013 r. w ilości 30 dawek na km ² powierzchni na wschód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22º 50´E oraz 20 dawek na km² powierzchni na zachód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22º 50´E. Powierzchnia szczepienia obejmuje kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem akwenów wodnych, dróg i terenów zabudowanych.

[obrazek]

Opcje strony