Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7852,Posiedzenie-Komisji-Spolecznej.html
2023-12-04, 23:46

Posiedzenie Komisji Społecznej

18 listopada 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Posiedzenie Komisji Społecznej

W dniu 18 listopada 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematy posiedzenia:

1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (GSRPS) - zaopiniowanie projektu uchwały,
2. Gminny Program Wspierania Rodziny (GPWR) - zaopiniowanie projektu uchwały,
3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemowy (GPPP) - zaopiniowanie projektu uchwały,
4. Zasady nadawania nazw obiektom w Gminie Łomianki - uwagi jednostek pomocniczych Gminy
5. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału administracyjnego Gminy Łomianki oraz projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Łomianki.

Przewodnicząca Komisji Społecznej
Sylwia Maksim-Wójcicka

Opcje strony