Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7855,Posiedzenie-Komisji-Technicznej.html
14.07.2024, 18:42

Posiedzenie Komisji Technicznej

W dniu 23 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.


Uprzejmie informuję, że w dniu 23 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Tematy posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwał na LVI Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 30 grudnia 2013 roku:
    1.1 wyrażenia zgody na nabycie części działki nr 219,
    1.2 zmiany uchwały Nr LI/298/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
    1.3 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łomianki na okres powyżej trzech lat oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
    1.4 dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od  dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
    1.5uchwała budżetowa Gminy Łomianki na rok 2014 i  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2014-2021, wraz z Autopoprawką do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na 2014 rok oraz do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014 - 2021
2. Wolne wnioski
    2.1 Fajerwerki odpalane przez mieszkańców
    2.2 Lustro przy skrzyżowaniu ulic Wiślanej i Długiej
    2.3 Szykany budowane na drogach gminnych
    2.4 Decyzje RDOŚ w sprawie nielegalnego gminnego składowiska odpadów

Przewodniczący Komisji Technicznej
Grzegorz Porowski

Opcje strony