Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7866,Komunikat-Mazowieckiego-Wojewodzkiego-Lekarza-Weterynarii.html
25.04.2024, 16:47

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 25 kwietnia do 2 maja 2014 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737) ogłasza, że na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 25 kwietnia do 2 maja 2014 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  • Szczepionka będzie zrzucona z samolotów w ilości 20 dawek na 1 km² na obszarze na zachód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22° 50’ E oraz 30 dawek na 1 km² na obszarze na wschód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22° 50’ E.
  • Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.
  • Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym.
  • Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa.
  • Szczepionka wykazuje działanie uodporniające tylko u lisów.
  • Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny.
  • Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.
  • Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania.
  • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

Opcje strony