Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7883,Wykorzystanie-odnawialnych-zrodel-energii-na-rzecz-poprawy-bezpieczenstwa-energe.html
17.07.2024, 21:08

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki

W związku z otrzymaną informacją o możliwości dofinansowania projektu polegającego na montażu kolektorów słonecznych, prosimy osoby, które podpisywały w 2010 r. umowy z Gminą Łomianki w ramach tego projektu, a nie uczestniczyły w spotkaniu w dniu 18 października 2014 r. o wypełnienie ankiety aktualizacyjnej.

Ekologiczne partnerstwo -
kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki


W związku z otrzymaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informacją o możliwości dofinansowania projektu "Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki" polegającego na montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkańców, prosimy osoby, które podpisywały w 2010 r. umowy z Gminą Łomianki w ramach tego projektu, a nie uczestniczyły w spotkaniu w dniu 18 października 2014 r. o wypełnienie ankiety aktualizacyjnej.
Złożony do konkursu w 2010 roku projekt nie uzyskał dofinansowania, pomimo pozytywnej oceny.
Zebrane od Państwa aktualne dane pozwolą ocenić, na ile założenia i rezultaty  projektu planowane w 2010 r. są realne do osiągnięcia dzisiaj i będą podstawą do dalszych rozmów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, dotyczących możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.
Przypominamy aktualne koszty  udziału własnego mieszkańców:
1.    Dla gospodarstw domowych o liczbie mieszkańców od 1 do 3 osób z 2 kolektorami słonecznymi wpłata mieszkańców – 4 200 zł  (brutto)
2.    Dla gospodarstw domowych o liczbie mieszkańców od 4 do 6 osób z 3 kolektorami słonecznymi wpłata mieszkańców – 4 500  zł (brutto)
3.    Dla gospodarstw  domowych o liczbie mieszkańców od 7 do 9 osób z 5 kolektorami- wpłata mieszkańców – 6 000  zł (brutto)
Prosimy o przesłanie formularzy aktualizujących na adresy  mailowe:
wanda.szumiglowska@lomianki.pl
rafal.czerwinski@lomianki.pl
      lub przekazywanie osobiście do Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 115 lub     
      Warszawskiej 71 w terminie do 24 października 2014 roku.
      Kontakt:  Biuro Integracji Europejskiej  tel. 22 76 86 216

POBIERZ FORMULARZ

[obrazek]

Opcje strony