Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Uwaga! Ankiety do WPGO na lata 2016-2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace zmierzające do przygotowania projektu Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027. Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Uwaga! Ankiety do WPGO na lata 2016-2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace zmierzające do przygotowania projektu Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 wraz z Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

Opracowanie tych dokumentów będzie uzależnione w dużej mierze od współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami podmiotów gospodarczych oraz zarządzających instalacjami z Departamentem Środowiska UMWM i wykonawcą zadania – firmą ATMOTERM S.A.

Mając na uwadze opracowanie dokumentów zawierających pełny zakres informacji o gospodarce odpadami w województwie, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uprzejmie prosi o szczegółowe wypełnienie zamieszczonych ankiet, zawarcie w nich wszystkich dostępnych Państwu danych i informacji.

Wypełnione ankiety proszę przesyłać w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż do 29 maja br. w wersji elektronicznej na adres e-mail: wpgo@mazovia.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami Departamentu Środowiska – Magdaleną Śladowską lub Iwoną Jakubik pod numerami telefonów (22) 59 79 834 i (22) 59 79 094.

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA
ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU MAZOWSZAOpcje strony

do góry