Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7930,Obwieszczenie-Starosty-Warszawskiego-Zachodniego.html
17.07.2024, 21:45

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni informuje o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kasztanowej w Łomiankach wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni informuje o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kasztanowej w Łomiankach wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

[obrazek]

Opcje strony