Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7972,Ogloszenie-na-wolne-stanowisko-pracy-w-LGD-Glowny-ksiegowy.html
17.07.2024, 20:48

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy w LGD: Główny księgowy

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ w załączeniu przesyła ogłoszenie na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA "MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM"
 z siedzibą w Czosnowie ul. Gminna 6
 OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:
GŁÓWNY KSIĘGOWY (1,0 etat)

Wymagania niezbędne:
- minimum wykształcenie średnie ekonomiczne,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- doświadczenie na samodzielnym stanowisku związanym z obsługą finansowo – księgową,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Główny Księgowy,
- posiada znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz wszystkich dokumentów (ustaw, rozporządzeń, wzorów wniosków itp.) związanych z realizacją PROW 2014-2020 oraz zasad funkcjonowania stowarzyszeń,
- znajomość przepisów m.in. prawa z zakresu przepisów prawno-księgowych, prawa pracy,
- znajomość zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej,
- dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point),
- sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
- umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych oraz śledzenia zmian w przepisach.

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą  a Kampinosem’’ w załączeniu przesyła ogłoszenie na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy.
Ogłoszenie dostępne jest również na stronie: www.lgdkampinos.pl

Opcje strony