Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Opinia sanitarna o jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie oznaczonych parametrów z wodociągu zakładowego SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Opinia sanitarna o jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie oznaczonych parametrów z wodociągu zakładowego SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

[obrazek]


Opcje strony

do góry