Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs na kandydata na dyrektora

Burmistrz Łomianek ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach. Oferty należy składać do 30 listopada br. do godz. 15.00.

Konkurs na kandydata na dyrektora

Burmistrz Łomianek ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach. Oferty należy składać do 30 listopada br. do godz. 15.00.
[obrazek]
Kandydaci mogą składać oferty w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) lub drogą elektroniczną. W ostatnim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki.

Szczegóły na temat ogłoszonego konkursu TUTAJ.

DS

Opcje strony

do góry